ما امید داریم که تلاش هایمان برای ارسال محصولات با کیفیت برای شما همیشه نتیجه بدهد.

اما چنانچه برای شما پیش آمد که محصولی را اشتباه خرید کردید ، یا محصول دارای نقص ظاهری مانند شکستگی یا پارگی بود ، میتوانید به مدت 3 روز کاری محصول را با پست به مجموعه خریدسا برسانید و محصول پس از بررسی برای شما مجددا ارسال میگردد.

محصولاتی شامل مرجوعی میشوند که تست نشده باشند و باز نشده باشند.

فقط محصولاتی که از مجموعه خریدسا خریداری شده باشند قابل مرجوع کردند هستند.

اگر محصولی را اشتباه خریداری کنید و آن را باز کنید یا پلمب آن را خراب کنید مجموعه خریدسا هیچ تعهدی نسبت به مرجوعی آن محصول ندارد.

شما با خرید از مجموعه خریدسا این قوانین را تایید کرده اید.