تراش دوقلو یورن | Yorn

  •  دارای دو روزنه برای مداد هایی با قطر بزرگ و کوچک
  • دارای پین پلاستیکی تمیز کننده
  •  مخزن جمع آوری تراشه ها
  •  طراحی مناسب و سبک